Informatie Technologie voor de Theoretische Leerweg

 • In dit project ga je een les voorbereiden over veilig internetten voor groep 8 van een basisschool.

  Dit doe je door de volgende stappen te volgen:

  1. Probleemstelling
  2. Eisen en wensen
  3. Ideeën
  4. Concepten
  5. Ontwikkelen
  6. Uitvoeren
  7. Evalueren
  Gasttoegang
 • Dit doe je in een groep van 4 lln

  Maak een plan

  •Welke apps (2 of 3) ga jullie verder uitdiepen en geschikt maken voor 1 vak.
  •Wat ga jullie doen? Welk vak? Welke docent?
  –Alfa: Ne, En, Du, Fr
  –Bèta: Nask, Wi, Re
  –Gamma: Gs, Ak, Ma…
  •Welk hoofdstuk(-ken) wil je aanpakken?
  •Hoeveel tijd kost het? Maak een planning!
  •Wat hebben jullie verder nog nodig?
  •Hoe gaan jullie dit aanbieden/implementeren.
  •Ontwikkel een vragenlijst met 4 punten scores;
  –Voor de docent
  –Voor de leerlingen
  •Hoe ga je dit Toetsen met een controle groep/klas?

  Resultaat: Een document onderbouwde keuzes voor vakken, hoofdstuk(-en) en docenten, Plan Van Aanpak, vragenlijsten & controleklas(-sen).

 • Dit doe je met 4 lln

  •Welke middelen zijn nu beschikbaar op school?
  •Welke middelen zijn beschikbaar op internet? B.v.:
  –Kahoot
  –Aurasma
  –Symbaloo
  –Moovley
  –Boektweepuntnul voor verder onderzoek
  –Google
  •dropbox
  •Docs etc.
  •Welke middelen ken jij?
  •Welke andere apps ken jij

  Resultaat: Een document met gemotiveerde keuzes:

  • Omschrijving (Wat kan het)
  • Motivatie (Waar toepasbaar in de Kennisoverdrachtpyramide)
  • evaluaties (Hoe geschikt is het) en
  • bijlagen met linkjes (Bronvermeldingen).
  • Wie wordt je sponsor bij de ontwikkeling.
 • Onderzoek naar effieciency van het onderwijs. Basis verkenning

 • Periode 1.

 • P8 Hardware architectuur:

  • Randapparatuur
  • Netwerken
  • Installatie/reparatietechnieken
  • Componenten PC

  P9 Unity 5 App maken:

  • Introductie opdracht
  • Database

  P10 Unity 5:

  • Een creatie maken
  Gasttoegang