IT P7 H3 Ontwikkeling en H4 Implementatie
(IT P7 Ontw en Impl)

Dit doe je in een groep van 4 lln

Maak een plan

•Welke apps (2 of 3) ga jullie verder uitdiepen en geschikt maken voor 1 vak.
•Wat ga jullie doen? Welk vak? Welke docent?
–Alfa: Ne, En, Du, Fr
–Bèta: Nask, Wi, Re
–Gamma: Gs, Ak, Ma…
•Welk hoofdstuk(-ken) wil je aanpakken?
•Hoeveel tijd kost het? Maak een planning!
•Wat hebben jullie verder nog nodig?
•Hoe gaan jullie dit aanbieden/implementeren.
•Ontwikkel een vragenlijst met 4 punten scores;
–Voor de docent
–Voor de leerlingen
•Hoe ga je dit Toetsen met een controle groep/klas?

Resultaat: Een document onderbouwde keuzes voor vakken, hoofdstuk(-en) en docenten, Plan Van Aanpak, vragenlijsten & controleklas(-sen).